soudní znalec - znalecký posudek - zákony a vyhláška, které nejčastěji upravují základní podmínky práce soudního znalce

Zákon č. 254/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech)

Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké v řízení před státními orgány a dále znalecké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony právnických či fyzických osob.

Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 503/2021, 504/2021 Sb. a 505/2021 Sb.

Vyhláška 503/2021 Sb. upravuje podmínky pro získání oprávnění ke znalecké činnosti, způsob provedení znaleckého úkonu a způsob vedení evidence znaleckých posudků

Vyhláška č. 504/2021 Sb. upravuje zejména výši a způsob určení znalečnéhove

Vyhláška č. 505/2021 Sb. stanoví seznamznaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komoramia specializační studia pro obory a odvětví.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů

V případě, že je znaleckým úkolem stanovení ceny hmotného či nehmotného majetku, znalec se většinou při vyhotovení znaleckého posudku řídí ustanoveními Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Trestní zákoník)

Je-li úkolem znalce stanovit výši škody vzniklé trestným činem, znalec použije zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Trestní zákon), a to jeho §137.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika