soudní znalec - znalecký posudek - ceny, závady, reklamace

Znalecký posudek - písemný

Náležitosti písemného znaleckého posudku

Náležitosti znaleckého posudku upravuje §28 zákona č. 254/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ukládá znalci mimo jiné, aby v posudku uvedl souhrn skutečností,  k nimž při úkonu přihlížel. Musí tedy své závěry řádně odůvodnit. Znalec je také povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Jde tedy zpravidla o úkon poměrně pracný a zodpovědný. Proto ve většině případů nelze očekávat jeho splnění na počkání. Zkušenosti ukazují, že znalecký posudek týkající se běžné problematiky daného oboru lze vyhotovit během cca 6 týdnů. Konkrétní termín vyhotovení však záleží na momentálním vytížení znalce a proto nelze vyloučit i dohodu o termínu dřivějším. Ve zvláštních spěšných případech je možné vyhotovit znalecký posudek podstatně dříve. Spěšné vyhotovení je možné pouze dovoluje-li to svou mírou pracnosti vlastní povaha zkoumané látky. Cena za případné spěšné vyhotovení znaleckého posudku může být navýšena.

Znalecký posudek ústní

Náležitosti ústního znaleckého posudku

V oblasti elektroniky a ICT se s ohledem na nutnost prošetření celé řady technických souvislotsí může stát, že ústní znalecký posudek nelze bez potřebného studia podat neboť v opačném příápadě by příslušné závěry mohly trpět značnou mírou nejednoznačnosti.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika