soudní znalec - znalecký posudek - ceny, závady, reklamace

Znalecký posudek - písemný

Náležitosti písemného znaleckého posudku

Náležitosti znaleckého posudku upravuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška ukládá znalci mimo jiné, aby v posudku uvedl souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel. Musí tedy své závěry řádně odůvodnit. Znalec je také povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Jde tedy zpravidla o úkon poměrně pracný a zodpovědný. Proto ve většině případů nelze očekávat jeho splnění na počkání. Zkušenosti ukazují, že znalecký posudek týkající se běžné problematiky daného oboru lze vyhotovit během cca 6 týdnů. Konkrétní termín vyhotovení však záleží na momentálním vytížení znalce a proto nelze vyloučit i dohodu o termínu dřivějším. Ve zvláštních spěšných případech je možné vyhotovit znalecký posudek podstatně dříve. Spěšné vyhotovení je možné pouze dovoluje-li to svou mírou pracnosti vlastní povaha zkoumané látky. V souladu s výše uvedenou vyhláškou je cena za spěšné vyhotovení znaleckého posudku navýšena.

Znalecký posudek ústní

Náležitosti ústního znaleckého posudku

I v případě ústního podání znaleckého posudku (do protokolu) jsou jeho náležitosti upraveny Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. V dané, poměrně složité, oblasti se s ohledem na nutnost prošetření celé řady technických souvislotsí může stát, že ústní znalecký posudek nelze bez potřebného studia podat nebo příslušné závěry budou trpět značnou mírou nejednoznačnosti.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika