soudní znalec - informační technologie, elektronika, počítače, nosiče, kancelářská technika, hardware, software, hudební, zvuková a obrazová elektronika, digitální technologie apod.

Soudní znalec - znalecký posudek je nástroj objektivizace

Soudní znalec může případně pomoci ...

Znalecký posudek má za úkol vyjasnit nějaké skutečnosti (jevy, jejich příčiny, ceny) pro další právní kvalifikace. Z tohoto důvodu musí být závěrečný výrok soudního znalce co možná nejjednoznačnější. Jedním z hlavních předpokladů pro vznik takového výroku je správně položená otázka.

Znalecký posudek je odpovědí na otázku

Orgán veřejné moci či obecná osoba mnohdy nevědí, jak otázku položit ...

Otázku zpravidla pokládá buď právník či osoba, která nemá ani právní vzdělání. V žádném z uvedených případů však nelze předpokládat znalosti v takových oborech jakými jsou informační technologie, elektronika, počítače, nosiče, kancelářská technika, hardware, software, hudební, zvuková a obrazová elektronika, digitální technologie apod. Jednou z nejefektivnějších cest ke kvalitně položené otázce je předběžná odborná konzultace se znalcem. Ku prospěchu může být i zhlédnutí webináře "Jak zadat znalecký posudek".

Znalec konzultantem při uzavírání smluv

Zásadní problémy mezi zhotovitelem/dodavatelem, na straně jedné, a objednatelem, na straně druhé, jsou většinou důsledkem nepřesně formulovaného předmětu smlouvy. Nezastupitelnou úlohu zde sehraje expert v oblasti elektroniky a IT.

V oblasti výpočetní techniky jsou smluvní vztahy většinou velmi složité (analýzy, implementace, tvorba software, úpravy software, jeho nákupy od třetích stran, licenční problematika, hardware apod.). Oprávněnost nároků uhradit škody druhé straně velmi často vyplývá z míry splnění povinností, které jsou formulovány primárně v předmětu smlouvy. Je tedy nadmíru důležitý výklad předmětu smlouvy. Jeho jednoznačnost je tedy žádoucí. Lze přitom jen těžko očekávat od samotného právníka, který připravuje příslušnou smlouvu, aby přesně a logicky vymezil právě předmět smlouvy, protože problematice zpravidla nerozumí. Smlouvu by proto měl připravovat tým, který je složen z právníka a odborníka v oblasti elektroniky/výpočetní techniky. Této úlohy se s výhodou může ujmout příslušný znalec, v rámci konzultační činnosti, zejména proto, že disponuje interdisciplinárními znalostmi a zkušenostmi směrem k právu.


Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika