soudní znalec - znalecký posudek
ceny znaleckých posudků jsou upraveny
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR
č. 504/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Ceny znaleckých posudků pro občany a organizace

Cena písemného znaleckého posudku

Cena písemného znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Znalec ji sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu. Cena je uvedena v příslušné objednávce, je-li na vyhotovení znaleckého posudku uzavřena smlouva, je příslušná cena podstatnou náležitostí této smlouvy.

Ceny znaleckých posudků pro orgány veřejné moci

Cena písemného i ústního znaleckého posudku

je v záhlaví citovanou vyhláškou stanovena naprosto exaktně.

Cena odborné konzultace

Cena odborné konzultace činí Kč 2.000 za každou započatou hodinu, za první hodinu však Kč 3.800. V případě, že je konzultace realizována mimo Prahu, připočtou se výdaje na cestu z Prahy na místo a zpět a náhradu za ztracený čas.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika