soudní znalec - znalecký posudek
ceny znaleckých posudků jsou upraveny
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR
č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů

Ceny znaleckých posudků pro občany a organizace

Cena písemného znaleckého posudku

Cena písemného znaleckého posudku je odvislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu. Znalec ji sdělí objednateli před zahájením příslušného výkonu. Cena je uvedena v příslušné objednávce, je-li na vyhotovení znaleckého posudku uzavřena smlouva, je příslušná cena podstatnou náležitostí této smlouvy.

Cena ústního znaleckého posudku (do protokolu)

Cena ústního znaleckého posudku (do protokolu) činí Kč 2.750 za každou započatou hodinu, za první hodinu však Kč 5.500. V případě, že se ústní znalecký posudek podává mimo Prahu, znalec připočte výdaje na cestu z Prahy na místo a zpět a náhradu za ztracený čas.

Ceny znaleckých posudků pro orgány veřejné moci

Cena písemného i ústního znaleckého posudku

je v záhlaví citovanou vyhláškou stanovena naprosto exaktně.

Cena odborné konzultace

Cena odborné konzultace činí Kč 1.700 za každou započatou hodinu, za první hodinu však Kč 3.300. V případě, že je konzultace realizována mimo Prahu, připočtou se výdaje na cestu z Prahy na místo a zpět a náhradu za ztracený čas.

Znalecký posudek počítač software hardware nosiče mobil kancelářská technika