soudní znalec informační technologie, elektronika, počítače, nosiče, kancelářská technika, hardware, software, zvuková a hudební technika, obrazová elektronika, digitální technologie apod.

Soudní znalec - znalecký posudek - ceny elektroniky, hardware, software, závady, reklamace apod.

K čemu soudní znalec zhotovuje znalecký posudek?

V takových oborech jakými jsou informační technologie, elektronika, počítače, nosiče, kancelářská technika, hardware, software, hudební, zvuková a obrazová elektronika, digitální technologie apod.

Soudní znalec svým znaleckým posudkem poslouží většinou k

> objektivizaci určitých jevů,
> posouzení vlastností přístroje či software, event. míry jejich shody s tím, jak jsou deklarovány v nějakém dokumentu - například standardu,
> posouzení vlastností díla k účelům objektivizace autorských a souvisejících práv,
> certifikaci přístroje, hardware, software,
> stanovení cen,
> apod.

Soudní znalec je osloven obvykle při

> sporech (jak soudních, tak mimosoudních),
> trestních stíháních (jak na straně orgánů činných v trestním řízení, tak na straně podezřelého, obviněného či obžalovaného,
> převodech majetků, zejména mezi propojenými osobami,
> uplatnění nároků na náhrady škod,
> reklamacích zboží či služeb,
> apod.

Soudní znalec - jak získat znalecký posudek

Výkon soudního znalce pro státní orgán

Soudní znalec je přibrán ke spolupráci státním orgánem na základě usnesení, opatření či objednávky. Znalecký úkol je definován otázkou/ami. Znalecký posudek poskytuje odpovědi na zadané otázky, přitom opbsahově a formálně splňuje náležitosti stanovené zákonem. Znalecký posudek může být podán písemně či ústně (do protokolu).

Výkon soudního znalce pro obecnou osobu

Soudní znalec vyhotoví znalecký posudek na základě objednávky nebo smlouvy o vyhotovení znaleckého posudku. Znalecký úkol je definován otázkou/ami. Znalecký posudek poskytuje odpovědi na zadané otázky, přitom opbsahově a formálně splňuje náležitosti stanovené zákonem. Znalecký posudek může být podán písemně či ústně (do protokolu).

Soudní znalec - působnost EU

WEB provozuje kancelář znalce Ing. Viktora Kotrubenka,
člena Komory soudních znalců ČR, která je řádným členem The European Organisation for Experts Associations EuroExpert, a předsedy její sekce Elektronika a IT, elektrotechnika.

Znalecký posudek počítač software hardware mobil kancelářská technika TOPlist